Các nhà khoa học đã thể hiện thành công các gen của vi khuẩn phổ biến trong đất Bacillus thuringiensis trong cây đậu chickpea nhằm sản sinh ra toxins giúp cho cây đậu kháng được sâu đục quả đậu ...
Các nhà khoa học đã thể hiện thành công các gen của vi khuẩn phổ biến trong đất Bacillus thuringiensis trong cây đậu chickpea nhằm sản sinh ra toxins giúp cho cây đậu kháng được sâu đục quả đậu (Helicoverpa armigera). Tuy nhiên, một vài nhà khoa học nhận thấy rằng chất ly trích có tính acid như vậy trong lá cây đậu chickpea có thể ảnh hưởng đến sự chuyển hóa protoxin thành toxin trong ruột non của côn trùng, điều ấy có thể làm cho suy giảm hiệu quả của toxin. Do đó, V. Surekha Devi và ctv. thuộc tổ chức ICRISAT (International Crops Institute of the Semi-Arid Tropics) đã nghiên cứu ảnh hưởng của những acid hữu cơ (oxalic acid và malic acid) của cây đậu chickpea đối với hoạt tính và sự kết gắn của Bt toxin Cry1Ac để quét các lổ cực nhỏ BBMV (border membrane vesicles) trong ruột non của con sâu đục quả. Kết quả cho thấy những acid hữu cơ ấy với hàm lượng hiện có trong lá cây đậu chickpea không ảnh hưởng gì đối với hoạt tính sinh học của Bt toxin này trên ấu trùng của sâu đục quả. Khi người ta gia tăng hàm lượng acid hữu cơ ấy, nồng độ của Bt toxin giảm trong ruột của ấu trùng. Khối lượng ấu trùng cũng được ghi nhận là suy giảm khi người ta cho ấu trùng ăn thực phẩm có chứa acid hữu cơ này, với sự có mặt hoặc không có Bt toxin. Xem tóm tắt: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022191013000255