Trồng cây màu xen canh trong giai đoạn cây thanh long chờ ngày thu trái là phép toán lấy ngắn nuôi dài đạt hiệu quả cao của nông dân Bình Thuận. Thông tin chi tiết xem ...
Trồng cây màu xen canh trong giai đoạn cây thanh long chờ ngày thu trái là phép toán lấy ngắn nuôi dài đạt hiệu quả cao của nông dân Bình Thuận. Thông tin chi tiết xem tại: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/45/45/118555/Cay-mau-xen-thanh-long.aspx