Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng. <i>"Đám ruộng hai bờ ở đầu hông Lâu ngày không cấy vẫn để không Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt Nhờ ...
Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng. "Đám ruộng hai bờ ở đầu hông Lâu ngày không cấy vẫn để không ...Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt Nhờ người cày hộ có được không?" Ông chồng đọc xong trả lời: "Đám ruộng hai bờ là của ông Cho dù không cấy vẫn để không Mùa này không cấy chờ mùa khác Nhờ người cày hộ chết với ông" Bà vợ chịu không nổi gửi tiếp: "Ông à... cỏ dại lên quá mông Dân cày quê mình cứ ở không Thôi tui làm phước cho họ cấy ...Ông về thu hoạch... thế là xong" Ông chồng càng tức giận hơn: "Cỏ dại có mọc lên quá mông Thì bà vẫn cứ phải để không Ông mà biết được bà cho cấy Ông vể nhổ sạch thế là... xong" Bà tiếp: "Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng Ông về gấp gấp có nghe không? Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn ...Ông về tưới hộ tôi trả công!" Chồng nghe thế liền gửi lại: "Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng Bà mà léng phéng chết với ông Ông về ông cấy cho tơi xốp Cho thỏa bao ngày bà đợi mong" Hôm sau, chồng nhận được thư vợ như sau: "Luật mới ban hành ông biết không? Ruộng mà không cấy sẽ sung công Vậy ông thu xếp mà về sớm Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông" Bực mình ông quát Thằng nào ra luật quá bất công Cho dù quan bé tới quan ông Ruộng ông mon men mà mò đến Ông về đào bới cả tổ tông Bà vợ nhận được thư đập bàn 1 cái "rầm" xuất khẩu thành thơ và gửi hỏa tốc cho chồng: Cha này mộng mị hay nói ngông Luật làng luật nước cứ như không Đào bới mồ mả người ta biết Ở tù mọt gông đó ông Nông!!! Không chịu được nữa, ông nhắn: Luật làng luật nước xiết cổ ông Bà ráng đợi chờ chớ ngóng trông Dăm ba hôm nữa xong công chuyện Ông về cày cấy thỏa ước mong Bà nhà nhận được thư mừng quá để thư lên bàn chạy vội ra chợ mua đồ chờ chồng về, lá thư bị gió thổi bay ra cửa sổ rớt dưới tay thằng ăn trộm cầm lên đọc mừng húm thầm nghĩ: Nhà cửa bây giờ đã trống không Tiện tay vào đó lấy vài đồng Dăm ba bữa nữa chồng về đến Ta còn cơ hội nữa hay không Sau khi ăn trộm xong việc, ông chồng về tới nhà, bà vợ khóc lóc tỉ tê: Tất cả cũng chỉ lỗi tại ông Suốt ngày công việc cứ lông bông Hôm nọ ăn trộm nó mò đến Làm tôi khổ lắm ông biết không Dường như ông chồng đã có vẻ hối hận: Ông biết lỗi rồi có im không? Ông hứa sau này hết lông bông Đám ruộng sau hè bị bỏ phí Ông đây giống tốt thỏa sức trồng Bà vợ thấy thế liền đáp: Nếu đã biết lỗi thì xin ông Sau này đừng có mà lông bông Đám ruộng lâu ngày đã cạn nước Bây giờ ông có ta cùng trồng Nói rồi ông đưa ra quyết định: Cày thì ta làm đại cho xong Trời thì mau tối đứng không hoài. Theo tui vào trong ta cày ruộng Cày đến sáng mai có lẽ xong Sau một thời gian ông trồng than rằng: Ruộng hoang bao năm ông gieo trồng Biết bao giống tốt đổ xuống sông Ước chi có được đám ruộng mới Mạ xanh mươn mởn thoả sức trồng Bà vợ trách: Đó chính là do tội của ông Cái tội suốt ngày cứ lông bông Lỗi đây không phải do đám ruộng Do mạ khô héo làm sao trồng? Ông chồng liền đốp chát lại (chắc đang mon men cô hàng xóm...) Mạ bà khô héo sao trách ông Nước non cạn kiệt nứt cánh đồng Không lo chăm sóc theo ngày tháng Chớ trách ngày sau sáo sổ lồng Bà vợ nghe xong mặt đỏ rần rần, máu hoạn thư chạy khắp người. Nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: Ruộng nhà không cấy lại bỏ không Sao không mưa móc mát cánh đồng Ông mà mom men ruộng hàng xóm Tôi biến ông thành lão công công