Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến nay, trên địa bàn Đà Lạt và vùng phụ cận có hơn 15.000 ha rau, hoa sản xuất ứng dụng công nghệ cao và công nghệ sinh học, trong đó có 12.200 ha rau ...
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến nay, trên địa bàn Đà Lạt và vùng phụ cận có hơn 15.000 ha rau, hoa sản xuất ứng dụng công nghệ cao và công nghệ sinh học, trong đó có 12.200 ha rau và 2.300 ha hoa. Thông tin chi tiết xem tại: http://baogialai.com.vn/channel/722/201312/da-lat-hon-15000-ha-rau-hoa-ung-dung-cong-nghe-cao-2279353/