Được sự chỉ đạo của Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (KHNNVN), ngày 30 tháng 7 năm 2012, Công đoàn cơ sở Trung tâm Tài nguyên thực vật long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ III ...
Được sự chỉ đạo của Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (KHNNVN), ngày 30 tháng 7 năm 2012, Công đoàn cơ sở Trung tâm Tài nguyên thực vật long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2012 – 2015. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Yên Hưng, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn Viện KHNNVN; đồng chí Nguyễn Duy Bảo, Phó chủ tịch BCH CĐ Viện KHNNVN; đồng chí Nguyễn Thị Quế, ủy viên BCH CĐ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Viện KHNNVN; đồng chí Phạm Bích Hiên, Đảng ủy viên, ủy viên BCH Công đoàn, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Viện KHNNVN; đồng chí Lã Tuấn Nghĩa, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm; đồng chí Trần Danh Sửu, Phó Bí thư chi bộ, Phó giám đốc Trung tâm; đồng chí Lê Khả Tường, Phó giám đốc Trung tâm; các đồng chí Chi ủy viên, các đồng chí Trưởng phó các đơn vị; các đồng chí trong BCH Công đoàn, Ban Nữ công và toàn thể Công đoàn viên Trung tâm Tài nguyên thực vật. Tại Đại hội, đồng chí Trần Minh Hà, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Tài nguyên thực vật đã báo cáo tổng kết phong trào hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ II (2010 – 2012) và phương hướng, nhiệm vụ khóa III, nhiệm kỳ 2012 – 2015. Hội nghị nghiêm túc đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian qua: Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi ủy, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm đã làm tốt công tác quản lý, tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích trong hoạt động nghiên cứu, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, cũng như chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của cán bộ công nhân viên; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thăm hỏi động viên kịp thời, quan tâm giúp đỡ các công đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn; Tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát biểu tại Đại hội, Bà Nguyễn Thị Yên Hưng đánh giá cao kết quả của tập thể Công đoàn Trung tâm trong thời gian qua, CBCNVC-lao động luôn chủ động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài những thành tích đã đạt được, Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm cần quan tâm hơn nữa trong công tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại hội đã thống nhất phương hướng bổ sung vào Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2012-2015 đã đề ra, trên cơ sở đó xây dựng tổ chức Công đoàn Trung tâm vững mạnh. Đại hội đã bầu ra 05 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm khóa III, nhiệm kỳ 2012 – 2015 bao gồm: 1. Ông Trần Minh Hà 2. Bà Lê Thị Hòa 3. Bà Nguyễn Thị Tuyết 4. Bà Lê Thị Loan 5. Ông Nguyễn Hữu Hải Đại hội cũng bầu ra 06 đồng chí đi dự Đại hội cấp trên.