Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, giá gạo xuất khẩu giao dịch trong tháng 11 tăng đáng kể và biến động trong khoảng 25 USD/tấn, từ 390-415 usd/tấn đối với gạo 5% tấm, chủ yếu do giá trong ...
Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, giá gạo xuất khẩu giao dịch trong tháng 11 tăng đáng kể và biến động trong khoảng 25 USD/tấn, từ 390-415 usd/tấn đối với gạo 5% tấm, chủ yếu do giá trong nước tăng vì cung cấp hạn chế và ảnh hưởng của hợp đồng 500 ngàn tấn ký với Philippines. Thông tin chi tiết xem tại: http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story/kinhte-thitruong/2013/12/44883.html