Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị "Sơ kết sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa vụ Đông Xuân 2013 - 2014 và triển khai kế hoạch vụ Hè Thu, Thu Đông và vụ Mùa 2014 tại Nam bộ"