Do miền Nam đang bước vào mùa khô nên thị trường đang “khát” các chủng loại phân bón NPK tan nhanh. Được dịp, phân NPK một hạt của Trung Quốc lập lờ ghi nhãn mác đánh lừa người dùng là có xuất xứ từ ...
Do miền Nam đang bước vào mùa khô nên thị trường đang “khát” các chủng loại phân bón NPK tan nhanh. Được dịp, phân NPK một hạt của Trung Quốc lập lờ ghi nhãn mác đánh lừa người dùng là có xuất xứ từ châu Âu tung hoành. Thông tin chi tiết xem tại: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/1/15/118549/phan-trung-quoc-doi-lot-chau-au.aspx