Khi ta 20 , ta là quả bóng tròn . có đến 22 cầu thủ tranh giành - ta không cần nhìn ai hết !!! Khi ta 30 , ta là quả bóng chuyền . chỉ còn 12 anh tranh chấp - ta ngại ngần chẳng biết bỏ ai . Khi ta ...
Khi ta 20 , ta là quả bóng tròn .... có đến 22 cầu thủ tranh giành - ta không cần nhìn ai hết !!! Khi ta 30 , ta là quả bóng chuyền .... chỉ còn 12 anh tranh chấp - ta ngại ngần chẳng biết bỏ ai . Khi ta 40 , ta là quả tennis ... 2 người - bố vợ và con rể đùn qua đẩy lại , không ai muốn nhận ta . Khi ta 50 , ta là quả banh golf ... chỉ còn lại 1 người . Chồng ta cố gắng đẩy ta đi xa, càng xa càng tốt ...