Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 năm 2013, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Phòng Nông nghiệp huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng tổ chức ...
Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 năm 2013, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Phòng Nông nghiệp huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng tổ chức lớp đào tạo, tập huấn cho các cộng tác viên khuyến nông và hộ nông dân chưa tham gia mô hình thuộc Dự án: "Xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại các vùng trồng lúa chủ yếu" giai đoạn 2013 - 2015. Thời gian tập huấn được tiến hành trong ba ngày gồm hai ngày học lý thuyết và một ngày tham quan mô hình. Các học viên tham gia lớp học đến từ Trạm khuyến nông, Trạm BVTV và 26 hợp tác xã nông nghiệp điển hình trên địa bàn huyện. Trong quá trình học tập các học viên được truyền đạt và trao đổi các nội dung liên quan đến việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn như: Các tiêu chí xây dựng cánh đồng mẫu lớn, thực tế và kinh nghiệm xây dựng cánh đồng mẫu lớn, chính sách hỗ trợ xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại địa phương; Quy trình thâm canh một số giống lúa chất lượng cao phục vụ xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn tại địa phương; Quy trình sản xuất lúa theo hệ thống canh tác lúa tiết kiệm SRI; Liên kết sản xuất với doanh nghiệp cung ứng vật tư, phân bón đầu vào và doanh nghiệp tiêu thụ lúa gạo trong cánh đồng mẫu lớn. Cũng trong khóa đào tạo các học viên được thăm quan mô hình cánh đồng lúa mẫu lớn giống lúa RVT, quy mô 50ha được triển khai tại xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Mô hình được áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch. Theo đánh giá năng suất mô hình dự kiến đạt 60 - 62 tạ/ha, giá thành giảm từ 15 - 20%, lợi nhuận tăng 35 - 40% so với diện tích sản xuất bên ngoài. Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Thị Nghĩa - Trưởng phòng Trồng trọt, Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hải Phòng nêu bật ý nghĩa và hiệu quả của việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại địa phương. Đồng chí cũng cho biết Hải Phòng là một trong các địa phương đi đầu trong việc xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn và áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Với những chính sách hỗ trợ của nhà nước và từ những kết quả bước đầu đã đạt được ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh, đồng chí tin tưởng rằng mô hình cánh đồng mẫu lớn sẽ được phát triển và mở rộng tại các địa phương trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Đây cũng là ý kiến của hầu hết các học viên sau khi tham dự khóa tập huấn.