Đại hội lúa gạo quốc tế lần thứ 4 (IRC 2014) sẽ diễn ra từ ngày 27 - ngày 31 tháng mười năm tại Bangkok, Thái Lan. Chủ đề của IRC năm 2014 là "Lúa gạo cho thế giới", IRC là Hội nghị và triển lãm thường xuyên lớn nhất về lúa gạo toàn. Chương trình được tổ chức dưới sự bảo trợ của Chính phủ Hoàng gia Thái Lan, được Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) và Kenes MP Asia Pte. Ltd tổ chức. Hội nghị đang kêu gọi các nhà khoa học tham gia viết bài tham luận. Thông tin chi tiết tại: http://ricecongress.com/2014